Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Flowers by Lia

Gepubliceerd juli 2018

De wet bescherming persoonsgegevens, ook wel AVG of GDPR genaamd is ook actueel voor Flowers by Lia, hierna genoemd FbL.

In dit artikel leest u hoe wij dit geregeld hebben.

Persoonsgegevens die  verwerkt worden.

Doordat u gebruik maakt van FbL social media en workshops, geeft u toestemming aan FbL om uw persoonsgegevens te gebruiken.

 

Waarom Flowers by Lia gegevens nodig heeft.

FbL verwerkt uw persoonsgegevens om met klanten te kunnen communiceren.

Daarnaast kan FbL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Fbl kan de volgende persoonsgegevens verwerken;

Uw voor-achternaam

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Hoe lang bewaart FbL gegevens

FbL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

FbL verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek 

Op de website van FbL worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

FbL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

FbL maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de server in de Verenigde Staten.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan FbL te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagne te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

FbL heeft hier geen invloed op.

FbL heeft Google geen toestemming gegeven om via Flowers by Lia verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google- diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Flowers by Lia.

FbL zal zo snel mogelijk, maar binnen 1 jaar op uw verzoek reageren.

Beveiligen

FbL neemt de  bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.